Què fem?

ACTIVITATS ASSISTIDES AMB GOSSOS

Les Activitats Assistides amb Gossos són dinàmiques de joc que aprofiten el vincle humano-animal per a poder treballar objectius lúdics amb les persones, establerts pels professionals de referència d’aquestes. Les Activitats Assistides amb Gossos no tenen una periodicitat establerta i els objectius que es treballen solen ser d’estil lúdics i globals, en cap cas terapèutics. En les Activitats Assistides amb Gossos hi intervé la persona tècnica en intervencions assistides amb animals i els gossos de teràpia, que formen una unitat d’intervenció. La presència d’altres professionals en les activitats assistides amb gossos compleix el rol d’acompanyament, participació o vigilància.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS

La Teràpia Assistida amb Gossos es considera una teràpia complementària que utilitza el vincle humano-animal per a ajudar a les persones a assolir uns objectius terapèutics prèviament establerts per un professional. Les sessions de Teràpia Assistida amb Gossos tenen una periodicitat establerta i es treballen objectius terapèutics globals i específics per a cada persona. Alhora, es realitza una avaluació constant del procés terapèutic, entrevistes de seguiment amb la família i reunions de coordinació amb altres professionals que atenen a la persona de forma paral·lela. En la Teràpia Assistida amb Gossos hi intervé l’expert en Intervencions Assistides amb Animals, ocupant el rol de terapeuta i una unitat d’intervenció formada per la tècnica en Intervencions Assistides amb Animals i els gossos de teràpia.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS AL CENTRE AICAN

AICAN ofereix la possibilitat de dur a terme sessions individuals i grupals, de teràpia assistida amb gossos, al nostre centre. Alhora, ofereix la possibilitat de realitzar Grups específics d’Habilitats Socials, on es treballarà amb diferents objectius per assolir la competència social adequada i Grups de Germans, per a gestionar els conflictes entre ells i millorar les relacions familiars, oferint un espai positiu on els germans o les germanes podràn desenvolupar diferents tasques i activitats de forma conjunta, funcionant com un equip cohesionat.

Per a la gent gran, AICAN ofereix la possibilitat de realitzar grups específics de Memòria Activa Assistida amb Gossos, sessions d’Estimulació Cognitiva i sessions d’Estimulació Sensorial Assistida amb Gossos. També vol oferir als familiars de les persones grans ateses, la possibilitat de realitzar grups d’Ajuda Mútua.

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS AL TEU CENTRE

AICAN ofereix els seus serveis a diversos centres que treballin amb la població infantil, adolescent o en etapada de vellesa i vulguin incloure en els seu àmbit, programes de teràpia o activitats assistides amb gossos, creant projectes específics en acord a les necessitats dels centres i dels participants.

Com ho fem?

Què volem aconseguir?

La importància del vincle

Tant en la modalitat d’Activitats Assistides amb Gossos com en la Teràpia Assistida amb gossos, el primer objectiu és que les persones es vinculin als animals de teràpia i interaccionin amb ells, sentin-se còmodes i motivades per a crear aquest vincle afectiu. En segon lloc, es treballarà per assolir el vincle amb els professionals que realitzin les sessions.

Podem treballar en petit grup i amb objectius en comú o de forma individual amb objectius personalitzats. Volem aconseguir millores en la qualitat de vida de les persones i això passa per a treballar i estimular diferents àrees del desenvolupament: La flexibilitat cognitiva i la tolerància, el vincle, les àrees de la comunicació i la relació social, l’àrea cognitiva, el raonament o la capacitat d’imaginació i creativitat, l’àrea afectiva-emocional, l’àrea psicomotriu i de relaxació...

Els gossos de teràpia es converteixen en un motivador, un facilitador, un estímul multisensorial capaç de captar l’atenció de les persones, millorant així la seva cooperació i implicació en el procés terapèutic. Es treballa a partir del disseny i realització de diferents activitats, dinàmiques i jocs que fomenten la interacció humano-animal, per a poder treballar l’assoliment dels objectius establerts, d’una manera implícita, divertida i més motivadora.

ELS GOSSOS DE TERÀPIA

Com són els gossos de teràpia?

Els gossos de teràpia s’adapten a tot tipus de situacions i persones. Els hi agrada treballar i poden ser actius o passius segons l’activitat o dinàmica que es faci. Són fiables, predictibles, controlables i confiables.

Són gossos estables, curiosos i sociables i han estat entrenats específicament per a dur a terme diferents Intervencions i Programes.
A més a més, porten estrictes controls veterinaris per assegurar el benestar animal i una correcte salut i higiene. Els gossos de teràpia compten amb una Assegurança de Responsabilitat Civil.

A QUI ENS DIRIGIM?

A totes aquelles persones que vulguin incloure les Intervencions Assistides amb Gossos al seu dia a dia personal o laboral!

A nivell particular:
Des d’AICAN volem fer arribar els beneficis de les Intervencions Assistides amb Gossos a les famílies amb infants o adolescents amb dificultats del desenvolupament, permanents o transitòries.
També ens adreçem a familiars i persones amb problemes associats a la vellesa o que poden patir malalties o patologies associades a l’edat, com per exemple, demències.

A altres empreses o centres:
Ens dirigim a directors, gerents o professionals de centres públics i privats, així com als seus clients o usuaris, que treballen en l’àmbit de la infància, l’adolescència o la vellesa, que vulguin introduir les Intervencions Assitides amb Gossos en la seva carta de serveis per a oferir als seus pacients, clients o usuaris, la possibilitat de gaudir dels benecifis que ens aporten.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per resoldre els teus dubtes

Necessitats que volem cobrir

Àmbits d'actuació AICAN Garraf

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Les dificultats o trastorns en el desenvolupament infantil poden tenir greus conseqüències si no es tracten d’una manera precoç i holística, tenint en compte tot el conjunt de la persona. A més a més, comporten un grau d’angoixa important tant per a la persona que els viu i els experimenta com per a la seva família i el seu entorn.

AICAN proposa introduir un nou recurs terapèutic, innovador, flexible i facilitador per a què els infants puguin assolir els seus objectius terapèutics d’una manera més lúdica, flexible i motivant, ajudant alhora, a reduir el nivell d’angoixa familiar.

VELLESA

És important poder tractar els problemes associats a l’etapa de la vellesa i oferir a la gent gran espais rics de socialització i d’estimulació cognitiva, psicomotriu i sensorial, per a procurar una bona qualitat de vida així com poder abordar les dificultats o trastorns derivats de certes patologies associades a l’edat. Aquestes patologies comporten alhora, un nivell elevat d’angoixa i estrès a les famílies de les persones que les pateixen, podent provocar el síndrome de sobrecàrrega del cuidador.

AICAN vol oferir sessions de teràpia i estimulació cognitiva així com proporcionar un espai a les famílies per acompanyar-les i donar-los suport emocional i psicoeducatiu mitjançant sessions de teràpia grupal.

ALTRES COL·LECTIUS

Volem oferir la possibilitat d’abordar les diferents dificultats de les persones d’una manera positiva, afectiva, holística i innovadora, potenciant les seves capacitats i treballant per assolir les millores necessàries, contribuint a millorar la qualitat de vida, com a objectiu últim. Cada vegada són més les persones que aposten per realitzar teràpies complementaries per tal de satisfer les seves necessitats o les dels seus familiars. Igual que aquestes famílies, cada vegada són més els centres públics o privats, que treballen amb persones de diferents edats, entorns socials, contextos i dificultats, que busquen nous recursos o serveis per a poder oferir als seus usuaris, pacients o clients.

AICAN ofereix la possibilitat d’introduir les Intervencions Assistides amb Gossos a diferents espais i entorns, creant programes que s’ajustin als seus objectius i a les seves necessitats d’una manera personalitzada, sempre i quan les seves necessitats siguin compatibles amb el benestar animal.

CENTRES ON ENS PODEM DESPLAÇAR

ETAPA INFANTIL

 • Centres privats o públics de psicologia o de teràpia ocupacional
 • Escoles públiques, concertades o privades d’escolaritat ordinària
 • Escoles públiques, concertades o privades d’Educació Especial
 • Centres Oberts i CRAEs
ETAPA ADOLESCENT
 • Instituts d’Educació Secundària públics, concertats o privats
 • Centres de psicologia privats o públics que treballin amb adolescents i joves
 • Centres Oberts i CRAEs
ETAPA DE LA VELLESA
 • Centres de dia per a la gent gran
 • Residències per a la gent gran
ÀMBIT DE LA DIVERSITAT FUNCIONAL
 • Centres, llars residència o centres de dia per a persones amb discapacitat física o intel·lectual

PREGUNTES FREQÜENTS

Si no resols el teu dubte, truque'ns!

 • En les Intervencions Assistides amb Gossos es realitzen diferents jocs dissenyats per aprofitar al màxim la interacció i el vincle humano-animal i alhora, treballar amb els objectius que s'han establert prèviament. En les sessions, es realitzen jocs i dinàmiques a través del contacte amb els gossos de teràpia i els profesionals de referència. S'utilitza tot tipus de material: targes o cartes, material per a fer manualitats, disfresses, puzles, material de psicomotricitat, material del món caní, contes, jocs cognitius, materials audiovisuals, etc.

 • És important saber si els infants o les persones que participaràn en les sessions tenen algun tipus d'àlergia als gossos. Des d'AICAN també es necessària qualsevol informació referent a l'estat de salut de la persona així com de l'estat del seu sistema inmmune.

 • La Teràpia Assistida amb Gossos és un tractament complementari i en cap cas clínic. AICAN no es fa responsable d’establir un diagnòstic clínic ni de cap altre tipologia. AICAN no es fa responsable de l’assistència del pacient/client o família al seu professional clínic de referència. AICAN pot derivar o orientar a la família a un dispositiu clínic, en cas que el l’infant no tingui un diagnòstic o no hagi sigut valorat per un professional psicòleg clínic però no es fa responsable de la decisió final de la família d’assistir-hi o no. AICAN es compromet a realitzar reunions de coordinació amb els professionals clínics de referència de cada infant o persona, en cas que sigui necessàri i la família estigui en acord, per tal de dur a terme una correcte coordinació entre els serveis que atenen paral·lelament a una persona, propicient així el treball en xarxa.

 • Tant les sessions indivuals com les grupals tenen una durada de 45 minuts. La puntualitat a l'hora de començar i acabar la sessió és important. Oferim la possibilitat de dur a terme processos terapèutics setmanals, quinzenals o mensuals, en acord a les necessitats de cada infant, persona o família i a les seves capacitats. Les Activitats Assistides amb Gossos no tenen una periodicitat establerta.

 • Pose't en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís i trobem un dia per a reunir-nos i intercanviar informació, per tal d'adaptar la nostra proposta a les vostres necessitats i elaborar un programa que s'ajusti als objectius que voleu assolir amb els vostres clients, pacients o usuaris.

 • Si, oferim la possibilitat de tractar específicament la fòbia als gossos a infants, adolescents i persones adultes que vulguin superar les seves pors en un entorn de total confiança i seguretat.

El nostre equip

L'Equip AICAN està format per a persones expertes en Intervencions Assistides amb Gossos i per gossos de teràpia

Sara Quijada Pons

Psicòloga experta en Intervencions Assistides amb Gossos
 • Grau de Psicologia, Universitat Oberta de Catalunya. Menció en Psicologia Clínica
 • Postgrau en Diagnòstic en l'Atenció Precoç: Fundació Eulàlia Torres de Beà, per Centre docent Fundació UDG Innovació i Formació Parc Científic i Tecnològic, Universitat de Girona
 • Màster en Intervencions assistides amb gossos per a professionals de l’àmbit social, de la salut i de l’educació. CTAC Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona

Cristina Mercade Serra

Tècnica en Intervencions Assistides amb Gossos
 • Tècnic Auxiliar d'Infermeria al Centre Estudis Sanitaris Les Corts.
 • Tècnic Auxiliar de Geriatria a L'Escola d´adults Teresa Mañé.
 • Auxiliar Tècnic Veterinari AVEPA Formació continuada.
 • Títol Monitora de Educació Especial Divulgació Dinàmica Formació a distància.

LANA

Gossa de teràpia Labrador Retriever de 8 anys

FOX

Gos de teràpia Labrador Retriever d'un any i mig
Actualment l’equip d’AICAN està format per a les dues sòcies creadores del projecte AICAN. En aquest equip hi trobem la Sara Quijada, psicòloga experta en intervencions assistides amb animals i la Cristina Mercadé, tècnica en intervencions assistides amb animals.

La psicòloga experta en Intervencions Assistides amb Animals, s’ocupa, en primer lloc, de recollir els motius de consulta inicials i traçar un pla de treball amb uns objectius concrets segons les necessitats de cada persona, família o grup. A més a més, participa en les sessions de teràpia assistida amb gossos, ocupant el rol de terapeuta. La psicòloga experta en IAA s’ocupa també de dur a terme una valoració al finalitzar cada sessió i valorar l’evolució de cada persona, així com de realitzar entrevistes i reunions de forma periòdica tant amb la família de la persona que participa en les sessions com amb altres professionals referents. La figura de la psicòloga experta en IAA s’ha format específicament per a poder incloure a les unitats d’intervenció (tècnic i gos de teràpia) en les seves sessions per tal d’enriquir-les i ajudar a les persones a assolir els objectius terapèutics d’una manera creativa i motivadora.

Així mateix, la psicòloga experta en IAA durà a terme la planificació i el disseny dels diferents programes que es realitzaran als centres externs que demandin el nostre servei, valorant les necessitats de les persones participants, els professionals i les famílies.

La figura de la Tècnic en Intervencions Assistides amb Animals, és un professional amb una formació holística en el camp de les relacions humanes i en el maneig del benestar animal que té per objectiu facilitar i potenciar la interacció entre els gossos de teràpia i les persones seguint els protocols i els procediments establerts o les indicacions dels professionals de referència de cada persona o de l’expert en intervencions assistides amb animals.

La tècnica s’ocupa també d’assegurar sempre i per sobre de tot el benestar animal, dins i fora de les sessions de teràpia i això passa per a dur un control estricte de les necessitats mèdiques, higièniques i afectives dels gossos de teràpia i supervisar tots els materials que s’utilitzaran a les sessions i assegurar que estigui en un correcte estat per al seu ús. Alhora, la tècnica, dissenya les activitats i les dinàmiques que es duran a terme juntament els professionals de referència de cada persona o amb la psicòloga experta d’AICAN.

AICAN

Pots posar-te en contacte amb nosaltres per a demanar informació sense cap compromís a través dels nostres telèfons o e-mails

CENTRE AICAN
C/Manuel de Cabanyes, 27
Vilanova i la Geltrú, 08800
Barcelona